«زندگی مشترک آقای محمودی و بانو» مشکلی را بدون ارائه راه‌حل مطرح می‌کند!
56 بازدید
موضوع: ارتباطات
محل مصاحبه : مرکز همایش‌های برج میلاد
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت سینما پرس
تاریخ نشر : Feb 1 2014 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی